Již třetím rokem spolek NoLog poskytuje bezpečnou počítačovou infrastrukturu a svou expertízu jak široké veřejnosti, tak skupinám a organizacím, které usilují o pozitivní společenskou změnu.

Členové spolku a komunita okolo něj sdružená se aktivně zasazují o rozvoj solidární, spravedlivé a svobodné společnosti.

Co jsme dělali v roce 2022?

Rozvoj on-line služeb

Zkraje roku 2022 jsme zprovoznili novou službu CryptPad.cz, sadu šifrovaných nástrojů, která umožňuje společnou úpravu dokumentů v reálném čase, sdílení souborů, kalendářů a nabízí i další funkce díky kterým dokáže nahradit komerční nástroje, za které jinak uživatelé platí svými osobními údaji. Služba je postavena na open-source projektu CryptPad, pro který jsme vytvořili český překlad.

V květnu jsme nasadili nástroj nitter.cz - alternativní rozhraní pro sociální síť Twitter, které nesbírá osobní údaje, nevyžaduje přihlášení a všechny přístupy na Twitter provádí skrz naše servery. Vzhledem k množství osobností veřejného života, jakož i veřejných institucí, které tuto sociální síť využívají ke sdělování podstatných informací, nám přišlo důležité poskytnout uživatelům jednoduchý způsob, jak si informace na Twitteru publikované zobrazit a přitom si udržet své soukromí.

V listopadu, v reakci na koupi Twitteru kontroverzním podnikatelem E. Muskem, jsme na adrese witter.cz zprovoznili instanci decentralizované sociální platformy Mastodon, na kterou část uživatelů a uživatelek nespokojených s vývojem situace začala přecházet. Witter.cz se rychle stal jednou z našich nejpopulárnějších služeb, na konci roku 2022 měl více než 800 uživatelů. Popularizaci a rozvoji Mastodonu se hodláme věnovat i v budoucnosti.

Na konci roku jsme též představili novou, značně vylepšenou podobu našeho webu, kde se návštěvníci mohou dozvědět o službách, které poskytujeme, či o způsobech jak nás mohou podpořit. Za pomoc s vývojem webu patří díky našemu kamarádovi Ondřejovi.

Veřejné působení

Zprovoznění služby CryptPad.cz našemu spolku zajistilo větší mediální pozornost, již koncem ledna jsme pak rozhovor o našich principech a fungování poskytli serveru Lupa.cz.

V únoru se v pražském komunitním prostoru Zdena konal první z několika workshopů počítačové bezpečnosti, které čas od času organizujeme.

23. března jsme přednášku a následnou diskuzi o možnostech internetu a rizicích jeho centralizace organizovali v Synth Library Prague, 31. března jsme pak vyrazili do Brna s přednáškou o základech počítačové bezpečnosti pro politické aktivisty a aktivistky. Za poskytnutí prostoru i příjemně strávený večer děkujeme družstvu Tři ocásci!

Na konci dubna se každý rok v Praze koná pochod náboženských fundamentalistů svolaný skupinou “Hnutí pro Život”. Tato skupina, úzce provázaná s konzervativním křídlem katolické církve, na sebe v roce 2022 upozornila výroky o “pepřových sprejích a houkadlech”, které by se prý měly na Ukrajinu dodávat spíš než nouzová antikoncepce pro ženy znásilněné ruskými vojáky. Na nenávistnou povahu této skupiny jsme se rozhodli upozornit zřízením webové stránky prozivot.org, kde se můžete dozvědět víc o skutečných názorech lidí, kteří za “Hnutím pro Život” stojí, i o tom, kam se v těžkých životních situacích mohou obrátit pro pomoc.

Záměry pro příští rok

I v příštím roce hodláme pracovat na rozšiřování portfolia našich služeb a zodpovědné správě těch stávajících. Díky neustávající podpoře našich uživatelů a uživatelek věříme, že bez větších problémů zvládneme výzvy spojené s energetickou krizí, která i nám násobně zvedla náklady na provoz. Rádi bychom také náš kolektiv rozšířili o další členy a členky. Za tři roky našeho fungování vznikla okolo našeho spolku skvělá komunita technicky schopných lidí.

V příštím roce bychom rádi opět mírně modernizovali naše hardwarové vybavení a pokud to situace umožní, chtěli bychom náš provoz alespoň částečně "profesionalizovat" - aktuálně se projektu věnujeme pouze ve volném čase, vzrůstající komplexita a návštěvnost ale již vyžaduje větší množství kapacit.

Rádi bychom proto v příštím roce alespoň jednoho člena kolektivu zaměstnali na částečný úvazek. Uvidíme, zda to bude finančně možné. Pokud nás v tom chcete podpořit, zvažte prosím pravidelné dárcovství díky kterému můžeme naše služby poskytovat veřejnosti zdarma a nezávisle.

Poděkování

Rok 2022 byl poznamenán zejména invazí ruského diktátora Putina na Ukrajinu. Naše poděkování patří v první řadě Ukrajinkám a Ukrajincům, kteří se této nevyprovokované agresi statečně brání. Děkujeme též všem, kteří se zapojili do rozličných humanitárních aktivit, ať již šlo o pomoc uprchlíkům a uprchlicím v Česku, nebo o pomoc přímo na Ukrajině.

Chceme také poděkovat všem našim podporovatelům a podporovatelkám. Ať už šíříte informace o našem kolektivu do svého okolí nebo nám přispíváte třeba finančně. Děkujeme!

Dále děkujeme spolku vpsFree.cz, který nám bezplatně poskytuje prostor na své infrastruktuře. Díky této podpoře jsou naše služby odolnější a stabilnější.